VPK valoriseert zijn energieflexibiliteit dankzij vraagsturing van Flexcity

Door een transparant partnerschap met Flexcity kan VPK Paper het economisch rendement van haar gasturbine verder verbeteren. Johan Dhaese, Energy & Environment Manager

1935

 Packaging group

VKP Papierfabriek in België

VKP Papierfabriek in België

890.000 ton

Papierproductie


Uitdaging voor klanten

Verlagen van de energierekening voor zware industriële processen


VPK Packaging Group is een baanbrekend West-Europees verpakkingsbedrijf. Sinds 1935 produceert VPK kartonnen verpakkingen voor de logistieke sector. De twee papierfabrieken in België en Frankrijk produceren jaarlijks 900.000 ton papier, uitsluitend gemaakt van 100% gerecycleerd papier.
 


Sinds 2015 werken Flexcity en VPK Paper, de Belgische papierverpakkingsfabriek, samen om de flexibiliteit toe te voegen aan het energiebeheer van VPK. De papierproductie is een energie-intensieve industrie. Bij de productie van papier worden er immers  zware elektrische machines en grote hoeveelheden stoom en warmte aangewend ... die resulteren in een hoge elektriciteitsrekening!


Als grote industriële onderneming in Europa zijn er strenge eisen van VPK Group  voor de beschikbaarheid en duurzaamheid van zijn productiecapaciteit die hierbij ook participeert in  vraagsturing. Diepgaande procesoptimalisatie, het gebruik van efficiënte en geavanceerde technologieën, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling zijn sleutelelementen in deze strategie. VPK Paper maakt gebruik van de Flexcity energiediensten om de flexibiliteit in haar productieproces op de reservemarkten te valoriseren en is nu op zoek naar nieuwe processen om te kunnen valoriseren. 


Oplossing

Implementeren van vraagsturing bij warmtekrachtkoppeling (WKK)

Door gebruik te maken van hun expertise op het vlak van het valoriseren van de flexibiliteit in industriële processen met vraagsturing en andere energiediensten, bestudeerde Flexcity de machines van VPK Paper en de technische beperkingen van de Belgische papierfabriek. Dit steeds met het oog op het veiligstellen van de papierproductie. Het werd duidelijk dat de warmtekrachtkoppeling (WKK) de beste installatie was om in te zetten voor deze diensten. 

De WKK's op de site fungeren als het kloppende hart van de site, die dag en nacht onafgebroken op volle belasting draaien en tegelijkertijd zowel elektriciteit als warmte levert voor de verschillende processen op de productiesite.  

Naast de productie van energie kan de gasturbine van de warmtekrachtkoppeling worden gebruikt om het elektriciteitsnet te ondersteunen door binnen enkele seconden te reageren op frequentieafwijkingen veroorzaakt door stroomstoringen of onverwachte verbruiksdalingen.  Bovendien kunnen sommige papiermachines worden stilgelegd om de vraag naar elektriciteit op het net te verminderen.

 

Samen met VPK Paper identificeerden we twee inkomstenstromen, frequentiereserves (Primaire Reserve of R1) als ideale manier om extra inkomsten te genereren met de WKK,  en nood reserves voor de minder reactieve papiermachines"

aldus Arnout Aertgeerts, CTO bij Flexcity.

 

Het Belgische nutsbedrijf Elia heeft de frequentiedienst R1 of FCR (Frequency Containment Reserves)  nodig om de frequentie van het Europese elektriciteitsnet te stabiliseren. Door gebruik te maken van de geavanceerde energiediensten van Flexcity is de WKK uitgerust met een slim regelapparaat, de Flexcity box.

Flexcity heeft nauw samengewerkt met VPK Paper en met de leverancier van de WKK om de generator veilig aan te sluiten op de box. Op basis van frequentiemetingen moduleert dit apparaat het vermogen van de WKK alleen wanneer het nodig is, waardoor de impact op de WKK en de papierproductie sterk wordt beperkt. Deze Flexcity box werkt met een lokaal algoritme om de frequentiediesnt op een continue, automatische en gedecentraliseerde manier te leveren.

 


Voordelen

De flexibiliteit van een WKK op de primaire reserve benutten
 

 

"Dankzij onze samenwerking met Flexcity en onze WKK-leverancier leveren wij de frequentiedienst volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van onze operatoren"

Johan Dhaese, Energie & Environment Manager at VPK Packaging Group

 

De voordelen van de implementatie van deze frequentiedienst met Flexcity zijn:

  • Eenvoudige, veilige en naadloze installatie van de Flexcity box op locatie...Er is geen voorafgaande investering nodig! De Flexcity box bouwt automatisch een veilige VPN-toegang naar Flexcity. Dit heeft twee grote voordelen voor de IT-teams van VPK: hun tussenkomst is niet nodig  en er worden geen onnodige veiligheidsrisico’s genomen. 

  • Inkomsten genereren op een aantal van de meest interessante energiediensten in Europa
  • Bijdragen tot een gebalanceerd elektriciteitsnet dat openstaat voor een verdere integratie van hernieuwbare energie en als alternatief voor klassieke gascentrales 

"VPK Paper is erin geslaagd om de frequentiesturing te perfectioneren, waardoor ze  Flexcity en Elia een topdienst kan leveren." Johan Dhaese, Energie & Environment Manager at VPK Packaging Group