De energiesector: belangrijkste uitdagingen

Voor het elektriciteitsnet

Nood aan virtuele elektriciteitscentrales, balanceringsdiensten en congestiebeheer.


Voor leveranciers van duurzame energie
 

Optimalisatie van de elektriciteitsproductie en energiediensten


Voor elektriciteitsdistributeurs
 

Toegang tot consumentengegevens en optimalisatie van verbruiksprofielen


 

Voor elektrische voertuigen en beheerders van laadpalen
 

Optimalisatie van het energieverbruik bij op- en ontladen, het valoriseren van de beschikbare batterijcapaciteit door vraagsturing.