Beneo Orafti vertrouwt op Flexcity om haar gasturbine te valoriseren

De Beneo Orafti site in Oreye heeft besloten om met haar gasturbine deel te nemen aan de nieuwe Belgische secundaire reservemarkt (aFRR) dankzij de expertise van Flexcity. Dit geeft een nieuwe bron van inkomsten, en respecteert tevens de processen van de site,  zonder invloed te hebben op de activiteit.

© Médiathèque VEOLIA - Christophe Daguet

Gasturbine

Activa

© Médiathèque VEOLIA - Christophe Majani D'Inguimbert

aFRR (R2)

Diensten

© Médiathèque VEOLIA - Christel SASSO/CAPA PICTURES

2020

Partnership

Beneo Orafti: een ambitieus bedrijf

 

Beneo, lid van de Südzucker Group (samen met Tiense Suiker), produceert natuurlijke functionele ingrediënten, en dit vooral voor de voedingsindustrie.

De Beneo d'Oreye site heeft zich geëngageerd voor een energieëfficiëntieprogramma op lange termijn, in overeenstemming met de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te worden en een vermindering van de CO²-uitstoot met 40% te bereiken vanaf 2010. Dit engagement heeft geleid tot investeringen in een nieuwe gasturbine met warmterecuperatie die de site in staat stellen om onafhankelijk te werken en zelfs een deel van zijn elektrische stroom naar het net te exporteren. 

 

[...] Bij de uitvoering van het investeringsproject voor de nieuwe gas-stoomturbinecentrale hebben we uiteraard nagedacht over hoe we de rentabiliteit ervan kunnen verbeteren door middel van extra flexibiliteitscapaciteit. 

Guillaume Poncelet, Power Plant Engineer, Beneo Orafti Oreye


De Flexcity oplossing

 

De innovatieve oplossingen van Flexcity maken het mogelijk om de elektrische installaties van Beneo Orafti Oreye te optimaliseren en te laten deelnemen aan de ondersteuning van het Belgische en Europese elektriciteitsnet. Na de analyses van Flexcity en dankzij de modulaire oplossing, voldeed de gasturbine aan alle criteria om prioritair te worden gepromoot op de markten van de elektrische flexibiliteit zonder de processen op de site te beïnvloeden.

 

Deze valorisatie uit zich in een deelname aan de secundaire reserve van het Belgische elektriciteitsnet, ook aFRR of R2 genoemd. aFRR maakt het mogelijk om het net in evenwicht te brengen bij een elektriciteitstekort, maar ook bij een overschot.

 

 

Flexcity at Beneo Orafti Oreye

Lien Van Schepdael, Technical Account Manager, Flexcity, bij de gasturbine van Beneo Orafti Oreye en vergezeld van Guillaume Poncelet, Power Plant Engineer.  

 

Dankzij de technologie en marktkennis van Flexcity kan de gasturbine van Beneo Orafti te Oreye meerdere malen per dag worden geactiveerd om enkele minuten minder elektriciteit te produceren om het net te ontlasten in situaties van elektriciteitsoverschotten. Deze activeringen vinden alleen plaats als de gasturbine beschikbaar is en de aanwezigheid van een modern warmterecuperatiesysteem voorkomt schade aan Beneo's industriële processen. Flexcity vergoedt Beneo voor het leveren van een eigen installatie voor de behoeften van het elektriciteitsnet. De site profiteert dus van een nieuwe bron van beloning die ze bijvoorbeeld kan besteden aan haar energie-efficiëntieprogramma. 

 


Voordelen: extra vergoeding die de energietransitie vergemakkelijkt

 

De voordelen die Beneo Orafti te Oreye van deelname aan de Flexcity diensten heeft ontvangen, zijn: 

 

  • Optimalisatie van de gasturbine: onze analyses bepalen de beschikbaarheidstijden van de turbine, zodat deze flexibel kan worden ingezet. 
  • Het genereren van extra inkomsten per jaar. 
  • Aanvullende maatregelen in het kader van hun programma voor energie-efficiëntie.
  • Bijdrage aan het evenwicht van het Belgische en Europese elektriciteitsnet. 
  • Steun voor de energietransitie en de integratie van hernieuwbare energieën.

 

Flexcity stelde daarom deze nieuwe oplossing voor aan Beneo Orafti te Oreye om energiekosten te verlagen en samen deel te nemen aan de aanleg van de elektriciteitsnetwerken van morgen.

 

Flexcity was bijzonder gemotiveerd en proactief om ons te helpen om als een van de eersten deel te nemen aan aFRR.

Guillaume Poncelet, Power Plant Engineer, Beneo Orafti Oreye

 

 

Sito web Beneo: https://www.beneo.com/ 

Om meer te weten te komen over de aFRR, kunt u onze webinar (in het Engels) bekijken of contact met ons opnemen.