Veolia gebruikt het Flexcity platform om haar flexibele capaciteit te valoriseren door middel van vraagsturing

Veolia gebruikt Flexcity's platform om haar flexibele capaciteit te valoriseren door middel van vraagsturing. 

Dankzij de expertise van Flexcity op het gebied van energiebeheer en vraagrespons halen we waarde uit de flexibiliteit die we hebben als industrieel bedrijf.

 

Christophe Lepoutre,  Vice President Energy and Sub-Contracting Procurement, Veolia

11.34 B€

voor de inkomsten van de watersector en de watervoorziening

100 miljoen

mensen geleverd in water

5.5 miljard m3

van het jaarlijks geleverde water


Customer Challenge

 

Verbeteren van de efficiëntie en de geautomatiseerde besturing van pompstations en reservoirs

 

Veolia Water is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van diensten in de watersector. Ze bieden gedelegeerd beheer van zoetwater- en afvalwaterdiensten voor gemeentelijke en industriële klanten in elke stap van de watercyclus. Het energieverbruik is van belang in het hele proces, van het pompen van water tot het zuiveringsproces en de distributie. De aankoop van elektriciteit is een belangrijke uitgave voor Veolia. Meer dan 80% daarvan wordt gebruikt voor pompen en beluchten. Vele pompstations kopen hun elektriciteit aan tegen een vast tarief, met beperkte prijsverschillen tussen piekuren en daluren. De prijzen op de elektriciteitsmarkt vertonen echter een veel grotere variatie. Dit creëert mogelijkheden voor flexibele consumenten zoals Veolia om hun grote opslagcapaciteit (watertanks) en een groot aantal flexibele elektrische apparaten met korte inschakeltijden (pompen, kleppen, beluchters...) te optimaliseren.

Flexcity gebruikt real-time optimalisatie algoritmen om de complexe waterprocessen te modelleren. Elektrische apparaten worden automatisch en op afstand bediend, rekening houdend met de fluctuerende energieprijzen.

De uiteindelijke productieplanning minimaliseert de totale kosten van elektriciteit en zorgt er tegelijkertijd voor dat de operationele limieten steeds worden gerespecteerd. Bovendien zorgt Flexcity voor extra inkomsten, door live in te spelen op mogelijke opportuniteiten op de balanceringsmarkt en het reageren op verzoeken van de netbeheerder (TSO). 


Oplossing

Operationele ondersteuning en geschatte inkomsten

 

De geoptimaliseerde productieplanning wordt continu en automatisch bijgewerkt met inachtneming van de proces beperkingen en live metingen van procesparameters. Dit biedt een aanzienlijke meerwaarde en steun voor de operationele teams van wacht. 

Dezelfde algoritmes, in combinatie met operationele monitoring, kunnen storingen vroegtijdig opsporen de nodige verantwoordelijken mobiliseren. Dit verbetert de verschillende  KPI's van de betrokken proces én het bedrijf. 

Met behulp van een gerichte gegevensverzameling en efficiënte en geautomatiseerde communicatie werd een naadloze integratie mogelijk tussen de Flexcity oplossingen voor energieprocesoptimalisatie en Veolia's bestaande managementsysteem. Flexcity maakt gebruikt van een veilige VPN tussen Veolia's server en het Flexicty platform voorzien van de nodige redundantie waardoor een  veilige en duurzame oplossing wordt gewaarborgd.

Tot slot wordt Veolia's watermanagementsysteem omgezet in een Smart Water Solution. Na validatie door Veolia optimaliseert het platform van Flexcity de inzet van de elektrische installaties om te kunnen genieten van de opportuniteiten op de elektriciteitsmarkt. De systemen zijn zo met elkaar geïntegreerd zodat bij activeringen van de flexibiliteitsdienst de on-site operatoren van Veolia niet moeten tussenkomen en de waterproductie de nodige normen blijft behalen.


Voordelen

De flexibiliteit van het process benutten

Energy Process Modeling is een van de oplossingen van Flexcity om de flexibiliteit van meerdere sites te beheren.  Met behulp van voorspellende algoritmes en process modellering wordt voor elke site het optimale consumptie- en productieprofiel bepaald.  Indien er zich interessante marktopportuniteiten voordoen kunnen de sites hierop reageren door stuursignalen die door het platform van Flexcity naar hun lokale controllers (bijv. lokale PLC's) worden gestuurd. Deze oplossing is betrouwbaar en schaalbaar, waardoor Flexcity Veolia in veel landen kan ondersteunen bij de overgang naar Smart Water Management met minimale investeringen in monitoring- en controlesystemen.

Flexcity's oplossing voor energieprocesoptimalisatie en geautomatiseerde vraagrespons biedt Veolia Water meerdere voordelen:

  • Extra inkomsten dankzij geautomatiseerde energiediensten
  • Het slim monitoren van het elektriciteitsverbruik en het vroegtijdig opsporen van afwijkingen in het productieproces
  • Bijdragen tot een veiligere en duurzamere elektriciteitsvoorziening 
  • Verlichting van de werklast van operationele teams, zodat met zich kan concentreren op echte prioriteiten. 

Flexcity werkt samen met industriëlen om de noodzakelijke  gegevens te kunnen verzamelen en inzicht te krijgen in de operationele grenzen van het proces. Het industriële proces wordt mathematisch gemodelleerd en de nodige meter- en telecommunicatieapparatuur wordt voorzien.