Flexcity optimaliseert de noodgeneratoren van Systemec

Mede dankzij Flexcity participeert Systemec in de energietransitie van het Nederlandse elektriciteitsnet door het optimaliseren van de testen van  noodaggregaten.

 

© Médiathèque VEOLIA - Christophe Daguet

Activa

Door GTL aangedreven noodgeneratoren

© Médiathèque VEOLIA - Christophe Majani D'Inguimbert

Diensten

R3 UP - Testpool

 

© Médiathèque VEOLIA - Christel SASSO/CAPA PICTURES

Partnership

2014


De context

Systemec is een zakelijke full-service internet service provider met eigen, state-of-the-art datacenters in Nederland en Duitsland. Sinds 1997 biedt Systemec geavanceerde en betrouwbare oplossingen voor een breed scala aan ICT-infrastructuur vraagstukken. 

 

Voor Systemec is innovatie en verduurzaming het uitgangspunt, zonder concessies te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Om de stroomvoorziening van hun vestigingen te verzekeren, en tegelijkertijd te voldoen aan de energie-efficiëntie en groene principes, zocht Systemec een oplossing voor het maandelijks verplicht testen van hun noodstroomaggregaten


Systemec heeft ook een groen alternatief gezocht voor het dieselverbruik van hun noodstroomgeneratoren. Ze maken nu gebruik van GTL, de nieuwe generatie dieselbrandstof. Deze verbrandt schoner dan conventionele diesel en produceert daardoor minder lokale uitstoot. Het is daarom ideaal voor noodstroomaggregaten.

 


De oplossing van Flexcity: flexibilisering van de noodgeneratoren

 

De diensten van Flexcity maken gebruik van de belangrijke beschikbaarheid van de noodaggregaten om een nieuwe inkomstenstroom voor Systemec te creëren en het bedrijf bij de energietransitie te betrekken. 

 

Rekening houdend met de technische mogelijkheden van Systemec heeft Flexcity de locaties geanalyseerd om deel te nemen aan de Testpool. Dit betekent dat Systemec gedurende een test het Nederlandse elektriciteitsnet kan ondersteunen in geval van grote tekorten, door elektrisch vermogen te leveren aan het net via de tertiaire reserve dienst. 

Deze reserve wordt alleen geactiveerd in geval van een groot stroomtekort op het net. Op die momenten vermindert Systemec rechtstreeks de belasting van het elektriciteitsnet door binnen 15 minuten stroom van zijn generatoren te injecteren via R3 UP Testpool. Deel uitmaken van de Testpool minimaliseert de risico's van stroomuitval voor deelnemers zoals Systemec doordat deelnemers elkaar ondersteunen.

 

Deze activeringen vinden periodiek plaats en stellen Systemec in staat om tegelijkertijd aan de maandelijkse verplichte test te voldoen. Flexcity is verantwoordelijk voor de correcte activeringen en vergoedt Systemec voor het beschikbaar stellen van zijn noodgeneratoren voor het net en voor de geïnjecteerde stroom. Op die manier profiteert Systemec van extra inkomsten, terwijl het nationale net wordt ondersteund en meer hernieuwbare energie in de Nederlandse energiemix mogelijk wordt gemaakt. 

 

Naast minder milieubelasting en bijdrage aan de energiemix, besparen we kosten. Onze noodgeneratoren worden regelmatig door Flexicity geactiveerd en draaien op een kostenneutrale manier. Voor ons is dit zeer waardevol. Sjoerd Derkx, Managing Director

 

Met behulp van de geavanceerde diensten van Flexcity worden de noodaggregaten uitgerust met een slim regelapparaat, de Flexcity Box. Via automatische signalen start dit apparaat bij activering de noodgeneratoren op. De Flexcity Box voert een lokaal algoritme uit om de R3-dienst op een continue, automatische en gedecentraliseerde manier te leveren. 

 


De voordelen: optimaliseer de noodaggregaten met flexibiliteit

De diensten van Flexcity bieden verschillende voordelen: 

  • Risicoloze deelname aan de Testpool inclusief compensatie van kosten.
  • Flexcity optimaliseert de verplichte tests. 
  • Hogere bedrijfszekerheid door de periodieke tests te synchroniseren met een onbalans situatie in het landelijk net. 
  • Systemec ondersteunt het nationale elektriciteitsnet door stroom te injecteren wanneer nodig. 
  • Het aanbieden van flexibiliteit aan het net bevordert de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix.