Ontdek de optimalisatie van het onevenwicht in België

Flexcity stelt voor om haar expertise te delen voor sites die blootgesteld worden aan onbalansprijzen, om ze zo bloot te stellen aan de beste ELEKTRICITEITSPRIJZEN OP DE BESTE MOMENTEN. Dit wordt onbalansoptimalisatie genoemd en stelt de site in staat om de impact van de elektriciteitsprijzen op de activiteiten van onze partners te beperken.

 


Hoe werkt het?

Monitoring van de markt in real-time

De moeilijkheid van onbalansoptimalisatie is de volatiliteit van onbalansprijzen: deze veranderen elke 15 minuten en zijn niet met zekerheid bekend op het moment van de exposure. Maar dankzij haar voorspellende algoritmen op basis van real-time data kan Flexcity haar partners ondersteunen om hun productie of verbruik te optimaliseren op het moment dat het voor hen interessant is en hun onbalans te beperken.

Automatisering van de signalen

Flexcity automatiseert de modulatie van uw elektrische stroom door zijn Flexcity Box.


Wie kan deelnemen? 

Alle sites (van de industrie of tertiaire gebouwen) die blootgesteld zijn aan onevenwichtsprijzen.


Hoe werkt het? 

 

Alle activa die positief reageren op de bovenvermelde vereisten kunnen op verschillende manieren aan deze dienst deelnemen: 

  1. OP DE VOOR U MEEST AANTREKKELIJKE MOMENTEN. Uw elektriciteitsproductie of -verbruik wordt gemoduleerd afhankelijk van de hoogte van de onbalansprijzen. De algoritmes van Flexcity bepalen op welke momenten het relevant is om uw productie of verbruik te moduleren.
  2. ZONDER TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN. Deze modulatie hoeft aan geen enkele specificiteit te voldoen (profielen, periode, tijd). Zij wordt uitgevoerd naar gelang van de capaciteiten van uw installaties.

U wilt de impact van onevenwichtsprijzen op uw proces beperken?