Ontdek mFRR in België

mFRR (staat voor "Manual Frequency Restoration Reserve") is de tertiaire Belgische elektriciteitsreserve. Deze reserves - 3 in totaal - worden door de TSO, Elia, ingezet om zijn elektriciteitsnet in evenwicht te houden.

 

Na FCR en aFRR wordt mFRR gebruikt om de frequentie van het elektriciteitsnet manueel te herstellen. Met deze dienst kunnen belangrijke onbalansen worden opgelost die zich enkele keren per jaar voordoen (bijvoorbeeld door het onderhoud van een centrale kan tot onbalansen leiden) wanneer de door aFRR geactiveerde energie niet toereikend is.

 

Flexcity levert sinds 2012 mFRR-energie van belangrijke industriële spelers.

 


Wie kan deelnemen?

1.

Een installatie dat elektriciteit produceert of verbruikt.

2.

Een  installatie dat zijn elektrisch vermogen binnen 15 minuten kan moduleren.

 

3.

Een  installatie dat zijn elektrisch vermogen een paar keer per jaar kan moduleren.


Hoe werkt het?

 

Alle installaties die voldoen aan de bovenvermelde vereisten kunnen op verschillende manieren aan deze dienst deelnemen: 

Een installatie dat elektriciteit verbruikt, zal zijn verbruik (alleen mFRR UP) binnen 15 minuten moeten verlagen.

 

- Voorbeeld van een installatie dat minder elektriciteit verbruikt (mFRR UP)

Een  installatie dat elektriciteit produceert, zal zijn productie (alleen mFRR UP) binnen 15 minuten moeten verhogen.

 

Voorbeeld van een  installatie dat meer elektriciteit produceert (mFRR UP) -

Uw vergoeding 

Flexcity vergoedt u voor het beschikbaar stellen van uw flexibele stroom aan het net (beschikbaarheidsvergoeding) en de daadwerkelijke modulatie van deze flexibele stroom (activeringsvergoeding). 

In 2021 zou een flexibel vermogen dat altijd beschikbaar is, volgens de marktprijzen tot 43 800€/MW aan mFRR aan beschikbaarheidsvergoeding hebben kunnen opleveren.

U wilt uw potentiële mFRR-vergoeding schatten?


Zij nemen met ons deel aan mFRR 

 

Aquiris

Belgium

Sinds 2019 optimaliseert Flexcity de elektrische flexibiliteit van Aquiris, het grootste Belgische waterzuiveringsstation.

Het waterzuiveringsstation Aquiris gebruikt verschillende elektrische installaties om zijn activiteiten te verzekeren. Door met Flexcity in zee te gaan, heeft Aquiris deze installaties gevaloriseerd.

 

Meer informatie over de projecten van Flexcity met Aquiris.

Thy-Marcinelle

Belgium

Dankzij demand response services kunnen belangrijke industriële processen worden gevaloriseerd.

Thy-Marcinelle is een belangrijke energieverbruiker. Flexcity stelde voor om dit elektriciteitsverbruik te gebruiken als ondersteuning van het net en als nieuwe inkomstenbron.

 

Meer informatie over Flexcity-projecten met Thy-Marcinelle