Ontdek aFRR in België

aFRR (staat voor "Automatic Frequency Restoration Reserve") is de tweede Belgische elektriciteitsreserve. Deze reserves - drie in totaal - worden door de Belgische TSO, Elia, ingezet om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. 

 

Na FCR wordt aFRR gebruikt om de frequentie van het elektriciteitsnet automatisch te herstellen. Dankzij deze dienst kan Elia kleine dagelijkse onevenwichten oplossen.

 

Flexcity was de eerste onafhankelijke aggregator die de elektrische flexibiliteit van zijn partners in deze dienst (die eind 2020 voor onafhankelijke aggregators werd opengesteld)heeft aangeboden.

 


Wie kan deelnemen?

1.

Een asset dat elektriciteit produceert of verbruikt.

2.

Een installatie die in staat is haar elektrische vermogen aan te passen op lineaire wijze.

3.

Een installatie dat in staat is haar elektrisch vermogen dagelijks te moduleren.


Hoe werkt het?

 

Alle installaties die voldoen aan de bovenvermelde vereisten kunnen op verschillende manieren aan deze dienst deelnemen:

Een installatie dat elektriciteit produceert moet zijn productie verhogen (aFRR UP) en/of verlagen (aFRR DOWN) binnen 7,5 minuten terwijl het een lineair signaal volgt dat elke 4 seconden wordt uitgezonden.

 

- Voorbeeld van een installatie dat minder elektriciteit produceert (aFRR DOWN)

 

 

Een installatie dat elektriciteit verbruikt, moet binnen 7,5 minuten zijn verbruik verhogen (aFRR DOWN) en/of verlagen (aFRR UP) door het volgen van een lineair signaal dat om de 4 seconden wordt uitgezonden.

 

Voorbeeld van een installatie dat meer elektriciteit verbruikt (aFRR DOWN) -

Uw vergoeding

Flexcity vergoedt u voor het ter beschikking stellen van uw flexibele vermogen aan het net (beschikbaarheidsvergoeding) en de reële modulatie van dit flexibele vermogen (activeringsvergoeding).

In 2021 zou een flexibel vermogen dat altijd beschikbaar is, volgens de marktprijzen tot 420 000€/MW in aFRR UP en 690 000€/MW in aFRR DOWN aan beschikbaarheidsvergoeding kunnen hebben gegenereerd.

U wilt een schatting maken van uw mogelijke verdiensten?


Zij nemen met ons deel aan aFRR

Beneo Orafti

Belgium

Beneo Orafti stelt vertrouwen in Flexcity om zijn turbine te valoriseren.

De Oreye site van Beneo Orafti heeft besloten om deel te nemen aan de nieuwe Belgische markt dankzij de expertise van Flexcity. Terwijl het een nieuwe inkomstenstroom creëert, respecteert de deelname van deze site uit de voedingsindustrie het operationele proces om zijn kernactiviteiten niet te verstoren.

 

Meer informatie over onze samenwerking met Beneo Orafti

VPK

Belgium

VPK verzilvert haar elektrische flexibiliteit dankzij de expertise van Flexcity.

Een efficiënt partnerschap tussen een bedrijf uit de energie-intensieve papierindustrie en zijn onafhankelijke aggregator maakt het mogelijk om manieren te vinden om de activa van VPK te gelde te maken op de energiemarkten. Door de warmtekrachtkoppeling van haar Belgische site te laten deelnemen aan de aFRR-dienst, heeft VPK Paper haar energiefactuur doen dalen.

 

Meer informatie over onze samenwerking met VPK Paper

Meer informatie over aFRR