Ontdek de dienst CRM in België

De federale Overheid, heeft sinds 2021 een nieuwe dienst in het leven geroepen om de voor 2025 voorspelde uitstap uit kernenergie te compenseren: het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Capacity Remuneration Mechanism - CRM). CRM verzekert de beschikbaarheid van nieuwe en bestaande capaciteiten in geval van belangrijke onevenwichten op het net.

 


Hoe werkt het?

 

Een verbintenis op lange termijn

Eén jaar of vier jaar voorafgaand aan het leveringsjaar biedt Flexcity uw flexibele stroom aan het net aan. Uw elektrische flexibiliteit wordt bijvoorbeeld in 2022 aangeboden aan Elia, maar wordt pas in 2026 gebruikt. 

Verwachte activeringen

U wordt de dag voor uw activering op de hoogte gebracht.

CRM is compatibel met aFRR en mFRR

Een groot deel van onze aFRR- en/of mFRR-partners neemt ook deel aan CRM. Deelname aan aFRR en mFRR heeft voorrang op CRM-activaties: indien er een behoefte is aan aFRR op hetzelfde moment als een CRM-behoefte, wordt u geactiveerd voor aFRR maar niet voor CRM.


Wie kan deelnemen?

1.  Een bestaand of toekomstig actief dat elektriciteit produceert of verbruikt.

2. Een vermogen dat in staat is zijn vermogen gedurende enkele minuten te moduleren.


Hoe werkt het?

 

Alle activa die positief reageren op de bovenvermelde vereisten kunnen op verschillende manieren aan deze dienst deelnemen: 

  1. Een goed dat elektriciteit verbruikt, zal zijn verbruik moeten verminderen.
  2. Een activum dat elektriciteit produceert, zal zijn productie moeten verhogen.

U wilt deelnemen aan CRM met een van uw activa?


Waarom deelnemen aan CRM met Flexcity?

 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Flexcity neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw administratieve deelname aan het CRM.

DE BOD STRATEGIE BEPALEN

Dankzij haar jarenlange ervaring in de energiemarkten is Flexcity in staat u een optimale vergoeding te bieden en de risico's te minimaliseren.

VERMIJD DOWNTIME

Bij onbeschikbaarheid (bijv. uitval) vindt Flexcity in haar portefeuille vervangende capaciteit om uw stroom te compenseren.