De energiesector: de kern van de uitdagingen

Decentralisatie


Gedecentraliseerde productie maakt een toename van hernieuwbare energie en lokale productie mogelijk.

 

Decarbonisatie

Gedreven door technologische doorbraken, leidt decarbonisatie tot een snelle ontwikkeling van hernieuwbare energie en tot lagere productiekosten.

 


Digitalisering

Ontwikkeling van nieuwe technologieën die verbonden zijn met elkaar  en die het mogelijk maken installaties vanop afstand aan te sturen.